Witamy w Centrum Psychoterapii Vide - Warszawa Mokotów.

terapeuta

Czym jest konsultacja terapeutyczna?

Czym jest konsultacja terapeutyczna?

Konsultacją terapeutyczną nazywamy pierwsze spotkanie bądź kilka spotkań, jeśli jest to konieczne, których celem jest zapoznanie się z problemami klienta oraz sposobami radzenia sobie z nimi i postawieniem wstępnej diagnozy.

Terapeuta na pierwszym spotkaniu ustala plan pracy z klientem bądź klientami, gdyż do terapeuty można zgłaszać się indywidualnie (sesja trwa 50 min) lub grupowo tj. sesja dla par i małżeństw tudzież rodzinna (sesje trwają 90 min).

Terapeuta po pierwszej konsultacji może wyznaczyć kolejną, zaproponować psychoterapię lub skierować klienta do innego specjalisty, jeśli w danej sytuacji nie jest w stanie pomóc.

Konsultacja terapeutyczna to nic innego jak rozmowa z klientem, dotycząca powodu i momentu zgłoszenia.

Terapeuta może zadawać pytania klientowi, dotyczące jego doświadczeń życiowych oraz zmian jakie chce wprowadzić w życie podczas trwania terapii. Wszystkie informacje udzielane przez klienta objęte są tajemnicą.