Witamy w Centrum Psychoterapii Vide - Warszawa Mokotów.

terapia
Metodologia

Jak pracujemy

Jak pracujemy

Nie istnieje jedna szkoła psychoterapii, tak samo jak nie ma dwóch takich samych terapeutów. W literaturze wyróżnia się cztery główne nurty – psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, systemowy oraz humanistyczno-egzystencjalny – a wśród nich konkretne szkoły psychoterapii.

Nurt psychodynamiczny

Nurt psychodynamiczny wywodzi się z psychoanalizy Freuda. Głównym założeniem tej modalności jest przekonanie, że problemy psychiczne wynikają z wewnętrznych konfliktów pacjenta – napięcia między tym co u niego świadome i nieświadome. więcej...

Podejście poznawczo-behawioralne

Podejście poznawczo-behawioralne tłumaczy funkcjonowanie ludzkiej psychiki za pomocą procesów uczenia się i warunkowania. więcej...

Nurt psychoterapii systemowej

Nurt psychoterapii systemowej wyjaśnia problemy psychiczne jednostki jako skutki wzajemnych relacji tej jednostki z grupą społeczną (systemem), w której funkcjonuje – rodziną, małżeństwem, środowiskiem pracy itd. więcej...

Nurt humanistyczno-egzystencjalny

Nurt humanistyczno-egzystencjalny kładzie nacisk na podmiotowość i autonomię osoby zgłaszającej się po pomoc. więcej...

UMÓW KONSULTACJĘ

To łatwe! Zacznij teraz!

Zamów telefonicznie 884 921 921