Witamy w Centrum Psychoterapii Vide - Warszawa Mokotów.

terapeuta
Psycholog, Psychoterapeuta

Anna Szajkowska

Anna Szajkowska

Psycholog (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji (Centrum CBT EDU, kurs rekomendowany przez PTTPB).

Doświadczenie zdobywałam m.in. podczas praktyk i stażów na oddziałach psychiatrycznych Szpitala Powiatowego w Iławie i Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, w pracy z osobami ze spektrum autyzmu oraz współpracując z Towarzystwem Pomocy Młodzieży w Warszawie jako psychoterapeuta.

Ponad dwa lata byłam konsultantem w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz współpracowałam z różnymi instytucjami jako terapeuta środowiskowy dzieci i dorosłych.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo - behawioralnym, a szczególny obszar moich zainteresowań stanowi praca z osobami doświadczającymi nadmiernego stresu, mającymi problemy z nastrojem, lękiem lub relacjami oraz doświadczających rozmaitych kryzysów życiowych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i doskonalę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.